Šv. Mišių laikas
Karmėlavos viešojoje  Šv. Onos
koplyčioje

 

Šiokiadieniais

9 val.

Šeštadieniais

10 val.

Sekmadieniais

10 val.

12 val.

Kitu laiku - pagal susitarimą su klebonu

   

Marijos radijas  

marijosradijas

   

PTM logo svetainems su fonu

   

KPL logotipas

   

Kauno II dekanatas  

Kauno 2 dekanatas

   

2017 advento LT plakatas 560
PARAMOS AKCIJĄ „GERUMAS MUS VIENIJA“ APIBŪDINA KETURI ŽODŽIAI:

ADVENTAS – tai vidinio džiaugsmo ir susikaupimo metas. Tai ne pasyvaus lūkuriavimo laikas, bet nepaliaujamo budėjimo ir veiklios
meilės laikas.

MALDA - apmąstant Dievo Žodį, yra tarsi kelias, vedantis per šią širdies perkeitimo, gyvenimo apmąstymo kelionę. Ji yra tarsi vidinis
kompasas, padedantis mums šį laiką išgyventi kaip tikėjimo įvykį.

BENDRYSTĖ su vargstančiaisiais mums primena Jėzų, gimusį tvartelyje, nes tie, kurie turėjo visko užtektinai, Jo nepriėmė. Atsigręždami į tuos, kuriems trūksta būtiniausių dalykų, mes keičiamės patys ir parengiame tikrąjį Betliejų savo širdyje. CARITAS tarnystė visų pirma liudija Dievo meilę, Jo gerumą. Tai Jis mus vienija. Tas, kas patyrė Dievo meilę, gailestingumą, yra kviečiamas juo dalytis.

KVIEČIAME JUS IR JŪSŲ ŠEIMĄ Advento pradžioje įsivardinti savo pasiryžimą šiam laikui, parūpinti savo namams Advento vainiką,
įsigyjant Caritas žvakelę paaukoti vargstantiesiems, melstis kiekvieną Advento sekmadienį ir paraginti kitus sąmoningai išgyventi
šį laukimo laikotarpį!

PASIRYŽIMAI ADVENTUI GALI BŪTI LABAI ĮVAIRŪS – vienišą aplankyti, susitaikyti, užmirštą prisiminti, atkurti santykį, susitikti su senai matytu, pavaišinti, kitą pavaduoti, melstis už Lietuvą, paaukoti, pasiryžti savanorystei ar kitam geram darbui.

Kasdienis rūpestis, dėmesys, šiluma ir pagalba gali suteikti didelės drąsos, stiprybės ir vilties tiems, kurie jos stokoja. Kviečiame Advento piligrimystei į širdies Betliejų! Gerumas mus vienija!

Už auką Caritas žvakelių galite įsigyti bažnyčioje, parapijos namuose ar Caritas centruose.

   

Svetainėje lankosi 93 svečiai ir nėra prisijungusių narių

© Karmėlavos šv. Onos parapija