Šv. Mišių laikas
Karmėlavos viešojoje  Šv. Onos
koplyčioje

 

Šiokiadieniais

9 val.

Šeštadieniais

10 val.

Sekmadieniais

10 val.

12 val.

Kitu laiku - pagal susitarimą su klebonu

   

Marijos radijas  

marijosradijas

   

PTM logo svetainems su fonu

   

KPL logotipas

   

Kauno II dekanatas  

Kauno 2 dekanatas

   

Parapijos ekstraordinariniai Šventosios Komunijos dalytojai

Dekretas

Š.m. lapkričio 28 d. Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ pasirašė dekretus dėl ekstraordinarinių Šventosios Komunijos dalytojų Karmėlavos Šv. Onos parapijoje ir suteikė teisę nešti Eucharistiją ligoniams.
Į naują tarnystę nuo Advento yra paskirti šie asmenys:

Vilma Garličionokienė,
Vida Šuliokienė,
Rimantas Šuliokas, 

Povilas Velička.

Arkivyskupas vadovavosi Kanonų teisės Kodekso 230 kanono 3 paragrafo ir 910 kanono 2 paragrafo nuostatais bei Lietuvos vyskupų konferencijos Ekstraordinarinių Komunijos dalytojų disciplinos bei apeigų normomis, įsigaliojusiomis 2013 metų spalio 24 dieną.

Parapija tikisi Dievo malonėmis vaisingos tarnystės.

   

Svetainėje lankosi 91 svečias ir nėra prisijungusių narių

© Karmėlavos šv. Onos parapija