Šv. Mišių laikas
Karmėlavos viešojoje  Šv. Onos
koplyčioje

 

Šiokiadieniais

9 val.

Šeštadieniais

10 val.

Sekmadieniais

10 val.

12 val.

Kitu laiku - pagal susitarimą su klebonu

   

Marijos radijas  

marijosradijas

   

PTM logo svetainems su fonu

   

KPL logotipas

   

Kauno II dekanatas  

Kauno 2 dekanatas

   

DIDIEJI ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ATLAIDAI

2020 m. liepos 1–12 d.

Programa: https://www.zemaiciukalvarija.lt/atlaidai/didieji

Vyskupo Algirdo Jurevičiaus laiškas, kuriame kviečiama į šiuos atlaidus ir kitos nuajienos: https://telsiuvyskupija.lt/

Kauno arkivyskupijos kronika | 2020 m. birželio 26 d. 

VIEŠPATIES SIŲSTASIS GANYTOJAS PASIEKĖ SAVO KAIMENĘ! DĖKOJAME DIEVUI! NAUJASIS KAUNO ARKIVYSKUPAS KĘSTUTIS KĖVALAS IŠKILMINGAI SUTIKTAS IR DŽIUGIAI PRIIMTAS KAUNO ARKIKATEDROJE (2020 06 24)

KITI ĮVYKIAI, KRONIKA

SKELBIMAI

ŽINIOS IŠ PARAPIJŲ

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba

KVIETIMAS

Kviečiame į kasmetinę Lietuvos laisvės kovotojų atminimo šventę, kuri vyks liepos 4 dieną (šeštadienį) Mūšios Didžiosios Kovos apygardos partizanų parke, įkūrto mons. Alfonso Svarinsko (Ukmergės rajonas, Vidiškių seniūnija, Kadrėnų kaimas).
Šventė skiriama kardinolo Vincento Sladkevičiaus 100-sioms gimimo metinėms.

Programa

11 val. – partizanų pagerbimas Dukstynos kapinėse. Kalbės kun. Nerijus Pipiras.

12 val. – atminimo koplytstulpio, skirto kardinolo V. Sladkevičiaus atminimui, pašventinimas. Žodį tars kun. Marius Talutis.

13 val. – Šv. Mišios, aukojamos vyskupų ir kunigų. Pamokslą sakys kardinolas Sigitas Tamkevičius. Giedos solistas Mindaugas Zimkus.

Šventės rėmėjai: kardinolas Sigitas Tamkevičius, vyskupas Jonas Kauneckas, Ukmergės meras Rolandas Janickas

Kauno arkivyskupijos kronika | 2020 m. birželio 19 d. 

SKELBIMAI

ĮVYKIAI, KRONIKA

ŽINIOS IŠ PARAPIJŲ

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba

   

Svetainėje lankosi 27 svečiai ir nėra prisijungusių narių

© Karmėlavos šv. Onos parapija