Šv. Mišių laikas
Karmėlavos viešojoje  Šv. Onos
koplyčioje

 

Šiokiadieniais

9 val.

Šeštadieniais

10 val.

Sekmadieniais

10 val.

12 val.

Kitu laiku - pagal susitarimą su klebonu

   

Marijos radijas  

marijosradijas

   

PTM logo svetainems su fonu

   

KPL logotipas

   

Kauno II dekanatas  

Kauno 2 dekanatas

   

skelbimas2017 09 01

RUGSĖJO 1-ĄJĄ PRASIDEDA TRAKŲ DIEVO MOTINOS, LIETUVOS GLOBĖJOS, METAI

Rugsėjo 1 d. drauge su Trakinių atlaidais prasideda Lietuvos vyskupų paskelbti Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metai. 2018 m. rugsėjo 4 d. sueis 300 metų nuo stebuklais garsėjančio Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos paveikslo karūnacijos. 1718 m. rugsėjo 4 d. Trakų Dievo Motinos paveikslas buvo vainikuotas popiežiaus Klemenso XI atsiųstomis karūnomis. Tai buvo antras pasaulyje toks įvykis už Romos ribų.

Rugsėjo 1–8 dienomis Trakuose tradiciškai vyksta Trakinių atlaidai, kuriais šiemet prasidės jubiliejiniai Lietuvos Globėjos metai. Kiekvieną atlaidų dieną šv. Mišios bus aukojamos 12 ir 19 val. lietuvių, 10 ir 17 val. lenkų kalbomis. Prieš Mišias katechezes skelbs broliai dominikonai, kasdien bus kalbama Rožinio malda, vyks vakarinė Švč. Sakramento adoracija.

Rugsėjo 2 d. iš Aušros Vartų į Trakus ateis jaunieji piligrimai, vedami vyskupo Arūno Poniškaičio. Tai seniausia Lietuvoje piligrimystės tradicija, kurią dar 1603 m. pradėjo Vilniaus vyskupas Benediktas Vaina.

Pagrindinę atlaidų dieną, rugsėjo 3 d., sekmadienį, iškilmingos šv. Mišios bus aukojamos 10 val. lenkų, 12 val. lietuvių kalbomis Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje. Mišiose liturgijai vadovaujantis Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas Trakų bažnyčią paskelbs bazilika. Po 12 val. šv. Mišių Reinės aikštėje vyks jau tradicija tapusi Spalvotųjų šypsenų šventė, kurioje skambės muzika, vyks kūrybinės dirbtuvės, užsiėmimai vaikams, parapijiečiai vaišins svečius naminiais kepiniais bei kareiviška koše. Vakarinės šv. Mišios vyks 17 ir 19 val.

Rugsėjo 6 d. vyks vidinio išgydymo pamaldos su misionieriumi Marcinu Zielinskiu (Lenkija) ir charizmatine bendruomene „Jesės atžala“. Rugsėjo 7 d. vyks naktinė Švč. Sakramento adoracija, o Šv. Mergelės Marijos Gimimo dieną, rugsėjo 8 d., bus giedamas rytų krikščionių himnas akatistas Marijos garbei, 19 val. šv. Mišios bus aukojamos ekstraordinarine (tridentine) forma, dėkojant Dievui už Benedikto XVI dokumento „Summorum Pontificum“ 10 metų sukaktį.

Besiruošiant 300 metų paveikslo karūnavimo iškilmėms ir valstybės 100 metų gimtadieniui organizuojama akcija „Malda už miestą ir Tėvynę“. Kiekvieno mėnesio trečią trečiadienį Trakuose vyks maldos ir šlovinimo vakarai už Trakų rajono ir visos šalies gyventojus. Jubiliejiniais metais bus organizuojamas Tarptautinis mariologinis kongresas, LR Seime vyks jubiliejui skirta tarptautinė konferencija, taip pat Trakuose vyks teminės paskaitos ir sakraliniai bei kultūriniai renginiai.

Metraščiuose pasakojama, kad 1718 metais į stebuklingojo paveikslo vainikavimo popiežiaus Klemenso XI karūnomis iškilmes atvyko tūkstančiai piligrimų iš „tolimiausių Lietuvos, Žemaitijos, Rusijos, Palenkės, Mozūrijos, net iš pačios Lenkijos ir Prūsijos kraštų. Gausios iš visokių parapijų įvairių draugijų procesijos atvyko su dosniomis ir pamaldžiomis Dievo Motinai sielomis“, o tai  anais laikais buvo nematytas reiškinys. Visą oktavą trukusios iškilmės tapo visos tautos tikėjimo išpažinimu dalyvaujant visų socialinių luomų žmonėms.

Lietuvos Respublikos Seimas 2018 metus paskelbė Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metinių minėjimo metais.

Kauno arkivyskupijos kronika | 2017 m. rugpjūčio 25 d.

SKELBIMAI

ŠILINES ŠĮMET SU YPATINGU PILIGRIMU – PALAIMINTUOJU TEOFILIUMI

Rugpjūčio 25 d., į Šiluvą atkeliauja palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio relikvijos >> 

Rugpjūčio 25 d. vakare, 17.30 val., prieš vakaro šv. Mišias, Šiluvoje sutinkamos palaimintojo Teofiliaus relikvijos. Jos atkeliauja didžiajame relikvijoriuje iš Pivašiūnų šventovės. Relikvijos bus gerbiamos Šiluvos bazilikoje iki pat didžiųjų Šiluvos atlaidų pabaigos.

RUGPJŪČIO 27 D. – PILIGRIMŲ EISENOS Į ŠILUVĄ. Padėkos už laisvę, tremtinių, partizanų bei kovotojų už laisvę diena. Maldacprie palaimintojo Teofiliaus Matulionio didžiojo relikvijoriaus >>

  • 9 VAL. Piligrimų eisenos į Šiluvą: iš Tytuvėnų (vadovauja Šiaulių vyskupas Eugenijus BARTULIS; nuo Katauskių gyvenvietės (vadovauja Kauno arkivyskupas Lionginas VIRBALAS). Jono Pauliaus II piligrimų centras organizuoja kelionę. Būtina išankstinė registracija mob. 8 686 15225
  • 12 VAL. iškilmingos šv. Mišios bazilikoje. Dėkosime Dievui už laisvės dovaną, melsime teisingumo ir solidarumo mūsų Tėvynėje.
  • 2017 M. RUGSĖJO 7–15 D. ŠILUVOJE – ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO ATLAIDAI (ŠILINĖS) ŠVENČIANT PALAIMINTOJO ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS METUS. IŠSAMI PROGRAMA >>

RUGSĖJO 6-ĄJĄ JAUNIMO CENTRAS KVIEČIA Į SEZONO ATIDARYMĄ:

  • ATEIK į Kajc‘ą (Vilniaus g. 7)
  • ATSIVESK draugų
  • ATSINEŠK vasarinių įspūdžių - dalinsimės!
  • Nuo 16 val. bus galimybė pasikalbėti su kunigu arba atlikti išpažintį
  • 17 val. Švč. Sakramento adoracija
  • 18 val. Šventosios Mišios
  • 19 val. vaišės ir bendrystė KAJC kiemelyje (jeigu lis – Jaunimo centre)

Daugiau informacijos Tel. 8 (37) 32 25 78, mob.: 8 687 98265, Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

KRONIKA

Kunigų skyrimai (2017 m. birželis-liepa-rugpjūtis) 

ŽINIOS IŠ PARAPIJŲ

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Bernardinai.lt, vienintelis krikščioniškas internetinis dienraštis Lietuvoje, šiuo metu išgyvena laikinai sudėtingą etapą.

Dienraštis prieš daugiau nei 13 m. buvo įkurtas Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos iniciatyva ir iki šių dienų, pagal galimybes, broliai prisideda prie jo palaikymo. Bet esminis ir pagrindinis gyvavimo šaltinis - vykdomi projektai ir skaitytojų parama. Deja, šių lėšų nepakanka išsilaikymui užtikrinti, tad tenka kreiptis į bičiulius, skaitytojus, įvairias bendruomenes ir geros valios žmones, kurie galėtų pagal išgales paremti finansiškai, idant pavyktų išsilaikyti iki spalio mėn., kuomet pajudės jau parengti nauji projektai, pradės suktis suplanuota reklama, tikėtina, duos vaisių ir pastaruoju metu aktyviai vykdoma generalinių rėmėjų paieška.

Jūsų palaikymas ir finansinė parama labai svarbi visoms mūsų rubrikoms: Religijos, Visuomenės, Šeimos, Kultūros. Pervesdami paramą galite nurodyti, prie kurios rubrikos stiprinimo prisidedate. Mainais į paramą Bernardinai.lt gali pasiūlyti jūsų veiklų, renginių, iniciatyvų viešinimą - tiesiog susisiekite su redakcija ir bus rastas tinkamas būdas ir formatas, juolab, kad skaitomumas vis auga: kas mėnesį sulaukiame vidutiniškai 200 000 unikalių skaitytojų. O kur dar socialinių tinklų galimybės (virš 60 000 FB paskyros sekėjų).

Šiuo metu yra visiškai optimizuota ir atsinaujinusi tiek administracijos, tiek redakcijos komanda. Neįmanoma konkuruoti atlyginimais su kitomis žiniasklaidos priemonėmis, tačiau visi Bernardinai.lt darbuotojai jaučia didelę atsakomybę ir misiją ne ieškoti lengvesnės ir skalsesnės duonos, bet darbuotis ten, kur, nors sąlygos ir prastesnės, bet prasmė - didesnė. Bernardinai.lt visada kėlė ir kelia sau tikslą būti naujosios evangelizacijos įrankiu, o taip pat per krikščionišką prizmę komentuoti šiandienines politikos, kultūros, visuomenės aktualijas.

Naujų išsilaikymo būdų paieška, dar įvairesnių projektų rengimas, reklamos galimybių paieška suteikia pagrįstų lūkesčių, kad šie laikini sunkumai bus įveikti ir ateityje nebebus poreikio tokių laiškų rašymui.

Bernardinai.lt paramos galimybės:

http://www.bernardinai.lt/paremk 

arba tiesiog pavedimu:

GAVĖJAS: VŠĮ BERNARDINAI.LT
ĮMONĖS KODAS: 300671187
ADRESAS: Maironio g. 10, 01124 Vilnius
ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS NUMERIS
LT067044060005984890
AB SEB bankas
banko kodas 70440
Mokėjimo paskirtyje, nurodykite, kad tai PARAMA.

AČIŪ UŽ TAI, KAD ESATE, REMIATE IR PRISIDEDATE!

Veronika Kimbrytė,
Bernardinai.lt direktorė
Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
+370 631 02362

Br. kun. Andrius Nenėnas OFM
Vilniaus Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolyno gvardijonas

Vakariene rojuje

   

Svetainėje lankosi 16 svečių ir nėra prisijungusių narių

© Karmėlavos šv. Onos parapija