Šv. Mišių laikas
Karmėlavos viešojoje  Šv. Onos
koplyčioje

 

Šiokiadieniais

9 val.

Šeštadieniais

10 val.

Sekmadieniais

10 val.

12 val.

Kitu laiku - pagal susitarimą su klebonu

   

Marijos radijas  

marijosradijas

   

PTM logo svetainems su fonu

   

KPL logotipas

   

Kauno II dekanatas  

Kauno 2 dekanatas

   

Kauno arkivyskupijos kronika | 2023 m. gruodžio 29 d.

Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo ganytojiškasis žodis šventų Kalėdų proga

Kauno arkivyskupijos ganytojų kalėdiniai vaizdo sveikinimai

SKELBIMAI

Sausio mėnesį esame kviečiami melstis šiomis intencijomis:

POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS – kad Šventoji Dvasia mums padėtų atpažinti skirtingų charizmų dovaną krikščionių bendruomenėse ir atrasti, kokia turtinga Katalikų Bažnyčios liturginė tradicija.

KAUNO ARKIVYSKUPIJOS – kad prasidėję Naujieji metai sustiprintų mūsų širdyse taikos troškimą ir paskatintų aktyviai prisidėti prie jos siekio.

GRUODŽIO 31-ĄJĄ Kauno arkikatedroje bazilikoje:

SAUSIO 1-ĄJĄ – ŠVČ. MERGELĖ MARIJA DIEVO GIMDYTOJA. Pasaulinė taikos diena

SAUSIO 3 D. ARKIVYSKUPAS KVIEČIA: trečiadienio malda arkikatedroje su jaunimu. Dievo tarnaitės Elenos SPIRGEVIČIŪTĖS 80-ųjų kankinystės metų paminėjimas

SAUSIO 4 D. susitikimas iš ciklo VYRAI RENKASI ŠILUVOJE

ĮVYKIAI, KRONIKA

ŽINIOS IŠ PARAPIJŲ

Palaimintų ir laimingų Jums naujų Viešpaties malonės metų! Dievo PALAIMOS ir TAIKOS bei RAMYBĖS linkėjimais su jumis dalijasi –

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Kauno arkivyskupijos kronika | 2023 m. gruodžio 1 d.

SKELBIMAI

GRUODŽIO 3-IĄJĄ švenčiame I ADVENTO SEKMADIENĮ | Šio sekmadienio Visuotinė malda

GRUODĮ ESAME KVIEČIAMI MELSTIS ŠIOMIS INTENCIJOMIS:

ŠVENTOJO TĖVOkad neįgalieji būtų dėmesio centre, o institucijos siūlytų integracijos programas, kurios skatintų aktyvų jų dalyvavimą. Popiežiaus vaizdo žinia >>

KAUNO ARKIVYSKUPIJOSkad prasidėję nauji liturginiai metai mus labiau priartintų prie Kristaus Taikos Kunigaikščio.

ĮVYKIAI, KRONIKA

ŽINIOS IŠ PARAPIJŲ

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Krikščionių profsąjungos kvietimas

KRIKŠČIONIŲ PROFSĄJUNGA KVIEČIA visus Lietuvos krikščionis ir geros valios žmones, branginančius sąžinės, religijos ir žodžio laisvę prisidėti prie profsąjungos veiklos stiprinimo ir finansinio fondo telkimo iniciatyvos, skiriant 0,6 % nuo GPM dalį, kurią galima paskirti išskirtinai tik profsąjungoms.

Skiriant 0,6 % nuo GPM Krikščionių profsąjungai, galima ir toliau skirti 1,2 % nuo GPM tam, kam buvo skiriama iki šiol. Tai visiškai skirtingos ir tarpusavyje nekonkuruojančios GPM paskyrimo galimybės.


„Labai raginu visus Lietuvos žmones Krikščionių profsąjungai skirti 0,6 % nuo GPM, kad profsąjunga sukaupusi reikalingą fondą, ateityje, kai iškils reikalas, galėtų sėkmingai apginti tikinčiųjų teises. Sovietmetį, kuomet buvo persekiojama Bažnyčia, ją gynė Katalikų Bažnyčios Kronika, Katalikų komitetas, šiandien šį uždavinį stengiasi perimti Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga", - KVIEČIA KRIKŠČIONIŲ PROFSĄJUNGOS DVASINIS VADOVAS J. EM. KARDINOLAS SIGITAS TAMKEVIČIUS SJ.

skelbimas

Kauno arkivyskupijos kronika | 2023 m. kovo 31 d.

BALANDĮ esame kviečiami melstis šiomis INTENCIJOMIS:

ŠVENTOJO TĖVO – kad kuo plačiau skleistųsi nesmurtinė kultūra ir tiek valstybės, tiek atskiri piliečiai vis rečiau griebtųsi ginklų.

KAUNO ARKIVYSKUPIJOS – už naujai paskirtąjį vyskupą pagalbininką Saulių bei pašaukimus į kunigiškąją tarnystę ir pašvęstąjį gyvenimą.

SKELBIMAI

ĮVYKIAI, KRONIKA

ŽINIOS IŠ PARAPIJŲ

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

   

Svetainėje lankosi 6 svečiai ir nėra prisijungusių narių

© Karmėlavos šv. Onos parapija