Šv. Mišių laikas
Karmėlavos viešojoje  Šv. Onos
koplyčioje

 

Šiokiadieniais

9 val.

Šeštadieniais

10 val.

Sekmadieniais

10 val.

12 val.

Kitu laiku - pagal susitarimą su klebonu

   

Marijos radijas  

marijosradijas

   

PTM logo svetainems su fonu

   

KPL logotipas

   

Kauno II dekanatas  

Kauno 2 dekanatas

   

Kauno arkivyskupijos kronika | 2021 m. sausio 29 d.

VASARIO 2-ĄJĄ ŠVENČIAME KRISTAUS PAAUKOJIMĄ (Grabnyčias). PAŠVĘSTOJO GYVENIMO DIENA

Kauno arkivyskupijoje veikiančios vyrų ir moterų vienuolinės bendruomenės (informacija atnaujinta).

SKELBIMAI

VASARĮ meldžiamės šiomis INTENCIJOMIS

ŠVENTOJO TĖVO: už moteris – smurto aukas, kad visuomenė jas apgintų, o jų kančios būtų išgirstos ir pripažintos.
ARKIVYSKUPIJOS: kad išsaugotume laisvės dovaną savo širdyse ir visuomenėje.

ĮVYKIAI, KRONIKA

ŽINIOS IŠ PARAPIJŲ

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Kauno arkivyskupijos kronika | 2021 m. sausio 22 d.

SAUSIO 23-IĄJĄ DIEVO ŽODŽIO SEKMADIENIO VIGILIJOJE BUVO PERSKAITYTA VISA EVANGELIJA PAGAL MORKŲ >>

LEISKIMĖS BŪTI PRAKALBINAMI DIEVO ŽODŽIO!

SKELBIMAI

ĮVYKIAI, KRONIKA

ŽINIOS IŠ PARAPIJŲ

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

20210131 ad ga kaune

Sausio 31 d. Atsinaujinimo diena Kaune 

„Dangus ir žemė praeis, bet DIEVO ŽODIS NEPRAEIS“

(nuotoliniu būdu)

Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“ kviečia į nuotolinę ATSINAUJINIMO dieną „Dangus ir žemė praeis, bet DIEVO ŽODIS NEPRAEIS“ 2021 m. sausio 31 d.

 

12.00 ŠLOVINIMAS

12.45 Dievo žodžio galia. Kun. Rastislav Dluhy C.Ss.R. (Slovakija)

13.30 ŠLOVINIMAS

14.00 Laisvė ir Dievo žodis. Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ

14.45 Malda už šeimą – visuomenės ir valstybės pagrindą

Charizminė malda ir šlovinimas

16.00 EUCHARISTIJOS ŠVENTIMAS. Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas

 

Kitos Atsinaujinimo dienos planuojamos balandžio 11 ir spalio 17 d.

Transliacijos nuorodas rasite:

https://www.gyviejiakmenys.lt/lt/

MALDOS UŽ KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ SAVAITĖS SUSITIKIMAI LIETUVOJE irgi virtualūs...

Bažnyčių ir bendrijų parengti vaizdo įrašai vienoje vietoje https://katalikai.lt/index.php?id=9&nid=23524

Ateinantį sekmadienį, baigiantis šiai savaitei, SAUSIO 24-ĄJĄ, ŠVĘSIME DIEVO ŽODŽIO SEKMADIENĮ.

Ta proga siūlome paskaityti Popiežiaus PRANCIŠKAUS Apaštališkąjį laišką SCRIPTURAE SACRAE AFFECTUS minint 1600 metų sukaktį nuo šventojo Jeronimo mirties (2020-09-30), kurį išvertė „ŽODIS tarp mūsų“ ir rasite atspausdintą „ŽODIS tarp mūsų“, 2021 m. Nr. 1:

https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/ap-laiskai/2020-09-30_scripturae-sacrae-affectus

 

ir prisiminti Apaštališkąjį laišką APERUIT ILLIS dėl Dievo Žodžio sekmadienio įvedimo (buvo atspaudintas „ŽODIS tarp mūsų“, 2020 m. Nr. 1):

https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/motu-proprio/2019-09-30_aperuit-illis

   

Svetainėje lankosi 16 svečių ir nėra prisijungusių narių

© Karmėlavos šv. Onos parapija