Šv. Mišių laikas
Karmėlavos viešojoje  Šv. Onos
koplyčioje

 

Šiokiadieniais

9 val.

Šeštadieniais

10 val.

Sekmadieniais

10 val.

12 val.

Kitu laiku - pagal susitarimą su klebonu

   

Marijos radijas  

marijosradijas

   

PTM logo svetainems su fonu

   

KPL logotipas

   

Kauno II dekanatas  

Kauno 2 dekanatas

   

Karmėlavos Šv. Onos parapijos Švenčiausios Mergelės Marijos vardo gyvasis rožinis

Grandinėlės:

  • Švč. M.Marijos „Malonių šaltinėlis“ – vyresnioji Aleksandra Kemzūrienė
  • Švč. M.Marijos „Nuliūdusiųjų paguoda“ – vyresnioji Jadvyga Ona Ugenskienė
  • Švč. M.Marijos „Krikščionių pagalba“ – vyresnioji Regina Arciškevičienė
  • Švč. M.Marijos „Ligonių sveikata“ – vyresnioji Janina Stankūnavičienė
  • Švč. M.Marijos „Mūsų viltis“ – vyresnioji Anelė Nijolė Bareišienė
  • Švč. M.Marijos „Geroji patarėja“ – vyresnioji Zita Gikienė
  • Švč. M.Marijos „Šeimų globėja – vyresnioji Zofija Mažeikienė
  • Švč. M.Marijos „Jaunimo užtarėja“ – vyresnioji Izabelė Rakauskienė ir Danutė Pašvenskienė

Istorija:

1999 m. rudens metu klebonas Egidijus Periokas paskelbė, kad parapijiečiai kviečiami į gyvojo rožinio maldą. Apie tris mėnesius vyko parapijiečių registracija. Galiausiai visi susirinkome ir buvome paskirstyti į grandinėles, o šiam darbui klebono talkininkai buvo Švč. M. Marijos Rožinio bendruomenės vyriausieji Aldona ir Algirdas Statkevičiai iš Kauno miesto.
Kiekviena grandinėlė išsirinko vyresnį tarną, o po savaitės susirinkę vyresnieji išrinko vyriausią tarną iš vyresniųjų tarpo, t.y. Jadvygą Oną Ugenskienę. Kiekviena grandinėlė pasirinko pavadinimą ir melstis pradėjome nuo 2000 metų.
Pradžioje buvo 5-ios grandinėlės, bet, laijui bėgant, vis daugėjo norinčių bendros maldos ir taip susibūrė 7-ios , prie kurių buvo prijungta 8-oji Ramučių gyvenvietėje pagyvenusių žmonių grandinėlė, kurie 1978m. buvo suburti Izabelės Rakauskienės ir iki šiol meldžiasi užtarimomalda už jaunimą. Su amžiumi silpstant sveikatai Izabelei Rakauskienei padeda Danutė Pašvenskienė.
2010m. Užusalių gyvenvietėje susibūrė maldininkai į 9-tą grandinėlę.
Ilgainiui, daug maldininkų išmirė, o ypač tų grandinėlių, kur buvo vyresni žmonės, todėl 2013 m. vieną grandinėlę teko išformuoti, o maldininkus išskirstyti į kitas grandinėles.

   

Svetainėje lankosi 3 svečiai ir nėra prisijungusių narių

© Karmėlavos šv. Onos parapija