Šv. Mišių laikas
Karmėlavos viešojoje  Šv. Onos
koplyčioje

 

Šiokiadieniais

9 val.

Šeštadieniais

10 val.

Sekmadieniais

10 val.

12 val.

Kitu laiku - pagal susitarimą su klebonu

   

Marijos radijas  

marijosradijas

   

PTM logo svetainems su fonu

   

KPL logotipas

   

Kauno II dekanatas  

Kauno 2 dekanatas

   

GEROJO SAMARIEČIO BENDRUOMENĖ KVIEČIA
Į SEMINARĄ

VIDINIŲ SUŽEIDIMŲ GYDYMO TARNYSTĖ

Šis seminaras skiriamas tiems, kurie per savo darbą, tarnystę ar apaštalavimą sutinka žmonių, kenčiančių dėl vidinių sužeidimų, ir nori geriau juos suprasti bei psichologiškai ir dvasiškai jiems padėti. Jis gali būti ypač naudingas ugdytojams, kunigams, ligoninių kapelionams, Caritas
darbuotojams ir savanoriams, psichoterapeutams, bei dvasiniams palydėtojams.

Kaip sužeistas keleivis, gulintis prie kelio į Jerichą, daugybė žmonių dabar laukia, kad kitas žmogus sustotų, prieitų, išklausytų, suprastų jų kančią ir padėtų jiems atsistoti. Šitie žmonės neša labai sunkią kančios naštą, kylančią iš moralinių ir jausminių sužeidimų, dažnai patirtų nuo pat ankstyvos vaikystės. Šios kartais užmirštos žaizdos nuolat „nuodija“ santykius, apkartina kasdienybę, sukelia tokias emocijas kaip nevaldomą pyktį, autoritetų baimę, nepilnavertiškumo jausmą, arba net veda į nuolatinę depresiją. Nors žmogus gali būti nuoširdžiai tikintis, bet vidiniai sužeidimai neleidžia sveikai augti dvasiniame gyvenime ir laisvai bei pilnai atsiliepti į Dievo pašaukimą.

Seminaro metu bus atsižvelgiama tiek į psichologinius dėsnius, tiek į Dievo malonės darbą. Seminaro darbas remsis pačių dalyvių patirtimi bei malda. Dėl to yra svarbu pilnai dalyvauti seminare, kuris trunka keturias dienas su puse (su nakvyne).

Seminarą ves Gerojo Samariečio Bendruomenės nariai. Gerojo Samariečio Bendruomenė yra tarptautinė, ekumeninė, ignaciško dvasingumo bendrija, įkurta T. Eduard‘o Gueydan, SJ. Lietuvoje jai priklauso kelias dešimtis narių – kunigų, įvairių kongregacijų vienuolių bei pasauliečių.
Pagrindinė GSB veikla yra vesti vidinio išgydymo „Mylėti ir Atleisti“ rekolekcijas: per šias rekolekcijas sužeisti žmonės yra kviečiami leisti Kristaus gailestingumui persmelkti juos ir, remiantis anamnezės darbu, sąmoningai atleisti visiems žmonėms, kurie juos sužalojo. Šis, iš pradžių
atrodantis neįmanomas atleidimas gydo ir išlaisvina.

Seminaro lektoriai – Gerojo Samariečio Bendruomenės nariai iš Šveicarijos ir Lietuvos: Jean Philippe Calamme ir s. Rozana Graulich.
Seminaras vyks Žemaičių Kalvarijoje rekolekcijų namuose. Vienuolyno g. 1

Pradžia: 2022 m. balandžio 25 d. 10 val.
Pabaiga: 2022 m. balandžio 29 d. 16 val.
Kaina: 300 eurų (bet tai neturi būti kliūtis dalyvavimui)
Registracija: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. tel. 8-685-46560

Kauno arkivyskupijos kronika | 2022 m. vasario 25 d.

ŠĮ SEKMADIENĮ, VASARIO 27 D., MALDA ŠILUVOJE UŽ KARĄ KENČIANČIĄ UKRAINĄ, TAIKĄ EUROPOJE IR PASAULYJE >>

SKELBIMAI

Kovą kviečiama melstis šiomis intencijomis:

ŠVENTOJO TĖVO –už krikščionis, susiduriančius su naujais bioetikos iššūkiais, kad jie malda bei veikla toliau gintų gyvybę.

KAUNO ARKIVYSKUPIJOS –kad tiestume vieni kitiems savo širdžių tiltus dialogui bei sutarimui šeimose ir visuomenėje.

ĮVYKIAI, KRONIKA

ŽINIOS IŠ PARAPIJŲ

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Jaunimo sielovados forumas Vilniuje

202203 Jaunimo sielovados forumas postas 1200

Išlikti jautriais Dievo balsui bei ištikimais savo pašaukimui. Išlikti panašiais į šv. Kazimierą ir susitikti jo globojamame Jaunimo sielovados forume!

Kovo mėn. 4–5 dienomis Vilniuje vyks vienuoliktas Jaunimo sielovados forumas, skirtas visiems jaunimo sielovados bendradarbiams. Dalyvauti kviečiami: su jaunimu dirbantys parapijų, bendruomenių ir organizacijų atstovai; įvairių disciplinų mokytojai; jaunimo lyderiai; jaunimu besidomintys asmenys.

Telšių ir Lietuvos jaunimo vyskupas Algirdas Jurevičius dalinasi asmeniniu kvietimu:
„Mielieji, Jaunimo sielovados forumas – tai puiki galimybė sutikti įdomių žmonių, pasidalinti patirtimi ir išgyventi iš bendrystės kylantį džiaugsmą. Nieko nėra prasmingiau, kaip dalintis tikėjimu ir būti kitų liudijimo sustiprintais. Dangiškos šventojo Kazimiero globos apkabinti su pasitikėjimu žengiame į ateitį, kuri prasideda dabartyje.
Kviečiu atvykti į Vilnių ir dalyvauti Jaunimo sielovados forume“.

Jaunimo sielovados forume siekiama aptarti darbo su jaunimu patirtį bei žvelgti į perspektyvas. Kartu su skirtingais lektoriais analizuojamos jaunimo sielovados tendencijos bei aktualijos, ieškomi nauji veikimo būdai. Forumas taip pat yra padėka Bažnyčios vardu dirbantiems su jaunimu, pastiprinimas tolimesnei tarnystei.

Šių metų jaunimo sielovados forumo pagrindiniai pranešėjai: br. Pijus Eglinas OP ir br. Mišelis, Tiberiada. Programoje taip pat Šventos Mišios, minint Lietuvos globėjo šv. Kazimiero iškilmę bei vakaro koncertas. Šeštadienio programoje maldos rytas ir net 18 skirtingų teminių konferencijų.

Detalesnę programą bei registracijos formą galite rasti čia.

202203 Jaunimo sielovados forumas programa 1200
Verta rezervuoti laiką? Drąsiai sakom taip ir tvirtai rekomenduojame!

Data: 2022 m. kovo mėn. 4–5 d.
Vieta: Vilnius
Pradžia: penktadienis 11 val.; pabaiga: šeštadienis 17 val.
Registracija iki vasario 20 d. 17 val.:
https://jaunimodienos.lt/jaunimo-sielovados-forumas/

Jeigu COVID-19 pandemijos valdymo priemonės neleis susitikti gyvai – Jaunimo sielovados forumas įvyks nuotoliu.

Lietuvos jaunimo pastoracijos centro informacija

Kauno arkivyskupijos kronika | 2022 m. vasario 11 d.

SKELBIMAI

ĮVYKIAI, KRONIKA

ŽINIOS IŠ PARAPIJŲ

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

   

Svetainėje lankosi 3 svečiai ir nėra prisijungusių narių

© Karmėlavos šv. Onos parapija