Šv. Mišių laikas
Karmėlavos viešojoje  Šv. Onos
koplyčioje

 

Šiokiadieniais

9 val.

Šeštadieniais

10 val.

Sekmadieniais

10 val.

12 val.

Kitu laiku - pagal susitarimą su klebonu

   

Marijos radijas  

marijosradijas

   

PTM logo svetainems su fonu

   

KPL logotipas

   

Kauno II dekanatas  

Kauno 2 dekanatas

   

Kauno arkivyskupijos kronika | 2017 m. lapkričio 3 d.

SKELBIMAI

* Lapkričio 8 d. - Kunigų ugdymo konferencija >> 
* Lapkričio 8 d. - KAJC: šv. Mišios jaunimui >> 
* Lapkričio 9 d. - II ugdymo seminaras apie Bažnyčios komunikaciją ir informaciją >> 
* Lapkričio 10 d. - Rekolekcijos sielovados bendradarbiams >> 
* Lapkričio 10 d. - KAJC: Jaunimo vadovų seminaras Kaune >>
* Lapkričio 11 d. - Vidinio išgydymo popietė iš ciklo „Jei kas trokšta, teateina pas mane" (Jn 7, 37) >> 
* Lapkričio 17-19 d. - Vidinio išgydymo rekolekcijos „Manosios avys klauso mano balso" (Jn 10, 27) >> 
* BENDRAKELEIVIAI kviečia į seminarų ciklą „Mokomės lydėti išsiskyrusiųjų savigalbos grupes" (parapijose ir kitose bendruomenėse) >> 
* Lapkričio kelionės su Jono Pauliaus II piligrimų centru >> 
* Savaitgalis „Kitoks laikas" (tik!) merginoms ir (tik!) vaikinams su Jaunimo centru. Vyksta registracija >> 
* Emanuelio bendruomenės Europoje jaunimo susitikimas Budapešte (Vengrija). Registracija iki lapkričio 20 d. >> 
* Europos jaunimo žiemos susitikimas Bazelyje (Šveicarija). Registracija iki gruodžio 1 d. >> 

Lapkričio INTENCIJOS

ŠVENTOJO TĖVO
Meldžiamės už Azijos krikščionis, kad jie, žodžiais ir darbais liudydami Evangeliją, skatintų dialogą, taiką ir abipusį supratimą, ypač su kitų religijų atstovais. (E)

ARKIVYSKUPIJOS
Meldžiamės už amžinybėn jau išėjusius tremtinius, laisvės kovų dalyvius, politinius kalinius, dėkojame Dievui už jų pasiaukojimą Tėvynei ir prašome Lietuvai Gailestingumo Motinos globos.

ĮVYKIAI, KRONIKA

* Kurijos institucijų darbuotojų šv. Mišios (2017 11 03) 
* Ugdymo programą baigia ekstraordinariniai šv. Komunijos dalytojai 
* Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje pašventinta LR Prezidento Valdo Adamkaus tarnystės joje (1937-1939 m.) atminimo lenta (2017 11 02) 
* Vėlinių vakarą - šv. Mišios už Kauno akademinės bendruomenės artimuosius 
* Kauno arkivyskupo metropolito Liongino VIRBALO SJ homilija Visų Šventųjų iškilmėse 
* Visų Šventųjų išvakarėse - seminaristų malda už amžinybėn iškeliavusius dvasininkus (2017 10 31)
* Vakaras „Švęsk su šventaisiais! " arkivyskupijos Jaunimo centre (2017 10 31) 
* Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono privalomosios pradinės karo tarnybos karių pažintis su Įgulos kapelionatu
* Kauno I dekanato kunigų konferencijoje - malda už mirusius dvasininkus, pažintis su brolių karmelitų tarnyste (2017 10 30) 
* Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos įsteigimo 70 metų jubiliejaus paminėjimas Kaune (2017 10 28) 
* „Carito" susitikimas su LSMU socialinio darbo medicinoje studentais (2017 09 25) 

ŽINIOS IŠ PARAPIJŲ

* Mirusiųjų paminėjimas Vilkijos parapijoje 
* KAIROS rekolekcijos jaunimui Palemone (2017 10 26-29) 
* Kauno seserys benediktinės kviečia įsigyti 2018 m. kalendorių 
* „Marijos radijo" viešnagė Palemono parapijoje (2017 10 29) 
* Kristaus Prisikėlimo parapijos šeimų bendruomenėje - susitikimas su klieriku S. Jurkštu ir krikščioniškų filmų pristatymas (2017 10 23) 
* Palemono parapija dalyvavo „Maisto banko" akcijoje (2017 10 20-21)

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

   

Svetainėje lankosi 99 svečiai ir nėra prisijungusių narių

© Karmėlavos šv. Onos parapija