Šv. Mišių laikas
Karmėlavos viešojoje  Šv. Onos
koplyčioje

 

Šiokiadieniais

9 val.

Šeštadieniais

10 val.

Sekmadieniais

10 val.

12 val.

Kitu laiku - pagal susitarimą su klebonu

   

Marijos radijas  

marijosradijas

   

PTM logo svetainems su fonu

   

KPL logotipas

   

Kauno II dekanatas  

Kauno 2 dekanatas

   

Anonsas: 2017-11-26 laida "Šventadienio mintys"

2017-11-26

Šio sekmadienio LRT laidoje „Šventadienio mintys“  kūrybinė grupė  domėjosi, kokios neprigirdinčiųjų ir kurčiųjų galimybės dalyvauti Bažnyčios gyvenime.  Lankomės Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrijoje PAGAVA, kur suteikiama visokeriopa pagalba ir vaikams, ir šeimoms. Antroje laidos dalyje viešime Vilniaus Bernardinų parapijoje, kur jau antrus metus Sutvirtinimo sakramentui jaunuoliai ruošiami gestų kalba, taip pat šv. Mišios yra aukojamos su vertimu į gestų kalbą. Visos laidos metu bus verčiama į gestų kalbą.

Laidos vedėja Dalia Michelevičiūtė, autorė Diana Neimantienė

Laida šį sekmadienį 7.30 val. per LRT ir 16 val. per LRT Kultūrą.

   

Svetainėje lankosi 16 svečių ir nėra prisijungusių narių

© Karmėlavos šv. Onos parapija