Šv. Mišių laikas
Karmėlavos viešojoje  Šv. Onos
koplyčioje

 

Šiokiadieniais

9 val.

Šeštadieniais

10 val.

Sekmadieniais

10 val.

12 val.

Kitu laiku - pagal susitarimą su klebonu

   

Marijos radijas  

marijosradijas

   

PTM logo svetainems su fonu

   

KPL logotipas

   

Kauno II dekanatas  

Kauno 2 dekanatas

   

2018 m. lapkričio 6 d. Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo g. 9, Vilnius) atidaroma paroda, skirta paminėti Vilniaus vyskupo pal. Jurgio Matulaičio konsekracijos šimtmetį. Paroda „Nugalėk blogį gerumu: palaimintasis Jurgis Matulaitis (1871–1927)“ skatina pažinti išskirtinį žmogų, jam tekusius išmėginimus ir nuveiktus darbus. Parodos atidarymo dieną muziejaus lankymas nemokamas, nuo 15 val. vyks paskaitos, 18 val. – atidarymo renginys. Maloniai kviečiame dalyvauti!

Jurgis Matulaitis (Matulevičius) – pirmasis XX a. lietuvių kilmės palaimintasis, įžvalgumu ir idėjomis, drąsiais visuomeninės veiklos užmojais bei humanistine laikysena pralenkęs savąjį laiką. Matydamas gają tautinę ir socialinę neapykantą, jis atsisakė paisyti, ką žmonės mano, kalba ir rašo apie jo tautybę ar užsidegimą eiti visuomenės socialinės evangelizacijos keliu. Pal. Jurgis Matulaitis visada pirmiausia buvo visų tautų, religijų ir socialinės padėties žmonių ganytojas, sykiu telkiantis ir atnaujinantis Bažnyčią, jis nuolat vadovavosi ir kitus tikinčiuosius kvietė sekti šv. Pauliaus šūkiu – nugalėk blogį gerumu. 1987 m. birželio 29 dieną pal. Jurgį beatifikavusio popiežiaus šv. Jono Pauliaus II žodžiais, jis buvo „toliaregis ir rūpestingas ganytojas“, „žmogus pagal Dievo širdį“.

Parodoje eksponuojami autentiški pal. Jurgio Matulaičio dokumentai, nuotraukos, asmeniniai daiktai ir liturginiai reikmenys. Šie eksponatai tiesiogiai liudija apie vyskupo gyvenimą ir veiklą: jaunystės metus Suvalkijoje, Kelcų ir Varšuvos kunigų seminarijose, studijas Sankt Peterburgo Katalikų dvasinėje akademijoje ir Fribūro universitete, ganytojišką veiklą. Ypatingas dėmesys skiriamas pagrindinėms Matulaičio veiklos kryptims: Katalikų bažnyčios socialinio mokymo ir Leono XIII enciklikos Rerum Novarum minčių sklaidai, vienuolijų gaivinimui ir steigimui (1909 m. slapta duoti marijonų kongregacijos vienuolio įžadai, 1918 m. Marijampolėje įsteigta Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacija), nelengvam vyskupavimui 1918–1925 m. ir paskyrimui apaštališkuoju vizitatoriumi Lietuvai 1925 m., rengiant Vatikano konkordato su Lietuva ir Lietuvos bažnytinės provincijos projektus.

2018 m. lapkričio 6 d. parodos atidarymo proga skaitomos paskaitos:
15 val. – dr. Regina Laukaitytė (Lietuvos istorijos institutas): „Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolijos kelio pradžia“;
16 val. – Viktorija Plečkaitytė MVS (Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolija): „Vilniaus vyskupas Jurgis Matulaitis: „Mano darbo dirva – Kristaus karalija. Mano partija – Kristus“;
17 val. – dr. Arūnas Streikus (Vilniaus universitetas, Lietuvių katalikų mokslo akademija): „Jurgis Matulaitis – apaštališkasis vizitatorius Lietuvai“;
18 val. – parodos atidarymas.

Paroda veiks iki 2019 m. vasario 2 d.

Parodos kuratorė: Kamilė Jagėlienė
Organizatorius: Bažnytinio paveldo muziejus
Partneriai: Vilniaus arkivyskupija, Kauno arkivyskupija, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacija, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolija, Marijampolės Palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejus
Daugiau informacijos: tel. 8 620 87607, www.bpmuziejus.lt

   

Svetainėje lankosi 13 svečių ir nėra prisijungusių narių

© Karmėlavos šv. Onos parapija