Šv. Mišių laikas
Karmėlavos viešojoje  Šv. Onos
koplyčioje

 

Šiokiadieniais

9 val.

Šeštadieniais

10 val.

Sekmadieniais

10 val.

12 val.

Kitu laiku - pagal susitarimą su klebonu

   

Marijos radijas  

marijosradijas

   

PTM logo svetainems su fonu

   

KPL logotipas

   

Kauno II dekanatas  

Kauno 2 dekanatas

   

DIEVO TARNAITĖS ELENOS SPIRGEVIČIŪTĖS KANKINYSTEI – 75-ERI METAI.

Viešpatie Jėzau Kristau, mažųjų ir nekaltųjų Gynėjau, savo tikinčiajai Elenai Tu suteikei malonę pasipriešinti nedoriems užpuoliko kėslams, padėdamas pasirinkti garbingą kankinystę. Padaryk, kad mes, turintys kovoti su įvairiomis pagundomis bei ydomis, galėtume džiaugtis Tavo Tarnaitės šventumo pripažinimu Bažnyčioje ir sulauktume jos užtarimo bei pagalbos. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.
(Malda prašant paskelbti Eleną Spirgevičiūtę palaimintąja)

SAUSIO MALDOS INTENCIJOS:

ŠVENTOJO TĖVO: kad jaunuoliai, ypač Lotynų Amerikoje, sekdami Marijos pavyzdžiu, atsilieptų į Viešpaties kvietimą skelbti pasauliui Evangelijos džiaugsmą.

KAUNO ARKIVYSKUPIJOS: už Bažnyčios atsinaujinimą, kad nepristygtume užsidegimo taisyti Viešpačiui kelią ir būti „išeinančia“ Bažnyčia, klausiančia Dievo balso.

SKELBIMAI

SAUSIO 6 D., SEKMADIENĮ, – VIEŠAPTIES APSIREIŠKIMAS (Trys Karaliai) >>
SAUSIO 13 D. Marijos diena ŠILUVOJE >> 
SAUSIO 26–27 D. Jaunimo dienos Raudondvaryje drauge su pasaulio jaunimu švenčiant Pasaulio jaunimo dienas Panamoje. Vyksta REGISTRACIJA! >> 
Kviečia Gyvenimo ir tikėjimo instituto programos (2019 m. sausio–kovo mėn.) 

RENGINIAI, ĮVYKIAI, KRONIKA

ŽINIOS IŠ PARAPIJŲ

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba

   

Svetainėje lankosi 15 svečių ir nėra prisijungusių narių

© Karmėlavos šv. Onos parapija