Šv. Mišių laikas
Karmėlavos viešojoje  Šv. Onos
koplyčioje

 

Šiokiadieniais

9 val.

Šeštadieniais

10 val.

Sekmadieniais

10 val.

12 val.

Kitu laiku - pagal susitarimą su klebonu

   

Marijos radijas  

marijosradijas

   

PTM logo svetainems su fonu

   

KPL logotipas

   

Kauno II dekanatas  

Kauno 2 dekanatas

   

Liepos 26 d. parapijiečiai ir svečiai rinkosi į Karmėlavos bažnytėlę, kur buvo švenčiama šv. Onos atlaidai. Parapijos svečias kunigas Audrius Giedraitis pamokslo metu gvildeno gilias meditatyvines mintis.

 

 

Vyko iškilminga procesija aplink sudegusią bažnyčią senajame šventoriuje. Giedojo Sumos choras.

   

Svetainėje lankosi 5 svečiai ir nėra prisijungusių narių

© Karmėlavos šv. Onos parapija