Šv. Mišių laikas
Karmėlavos viešojoje  Šv. Onos
koplyčioje

 

Šiokiadieniais

9 val.

Šeštadieniais

10 val.

Sekmadieniais

10 val.

12 val.

Kitu laiku - pagal susitarimą su klebonu

   

Marijos radijas  

marijosradijas

   

PTM logo svetainems su fonu

   

KPL logotipas

   

Kauno II dekanatas  

Kauno 2 dekanatas

   

Liepos 13 d. grupė parapijiečių aplankė Jurbarko rajone esančią Skirsnemunės bažnyčią, kurioje jau keletą metų klebonauja buvęs ilgametis Karmėlavos šv. Onos parapijos klebonas Egidijus Periokas.
Skirsnemunės bažnyčia – labai vertingas XX a. pradžios architektūrinis paminklas, kuri iškilo po to, kai per kelis šimtmečius buvusi medinė koplyčia buvo nuolat deginama ir atstatoma. Dabartinėje neogotikinėje bažnyčioje yra netgi išlikęs XVII a. varpas, kuris šiuo metu eksponuojamas bažnyčios viduje.

Kunigas Egidijus Periokas šiuo metu aptarnauja ir Šimkaičių bažnyčią.
Karmėlavos ,,piligrimams“, kaip išsireiškė pats kun. Egidijus, sugužėjus į nuostabaus grožio ir nepriekaištinga švara bei tvarka spinduliuojančią Skirsnemunės bažnyčią, prasidėjo šv. Mišios. Visų veiduose buvo šypsenos, nes susitikimas su Dievu, šv. Mišių auką aukojant kunigui Egidijui Periokui, buvo itin malonus.

Po mišių kun. Egidijus Periokas aprodė bažnyčią, kleboniją. Papasakojo jos istoriją, supažindino su meno vertybėmis.
Nuostabu buvo užlipti prie vargonų ir Karmėlavos vargonininkės Deimantės Radžienės dėka išgirsti elektrinių dumplių pučiamų vargonų griausmą.
Nuoširdžiausias parapijiečių ir buvusio klebono Egidijaus Perioko pokalbis užsimezgė Agapės metu, kai pagarbinę Dievą ir pasistiprinę, visi draugiškai susėdo klebonijos kiemelyje. Liejosi įvairiausi prisiminimai, bendri išgyvenimai, godos, palinkėjimai.
Paprašius papasakoti apie dabartinį girdėtą Skirsnemunės jauną – šešiolikametį vargonininką, kun. Egidijus papasakojo ir dabartinės Karmėlavos parapijos vargonininkės Deimantės Radžienės istoriją. Prieš dešimtmetį klebonas pastebėjo jaunos, nedrąsios mergaitės talentą, paprašė po truputį pabandyti mokytis vargonuoti ir giedoti. Šiuo metu akivaizdu – neapsiriko. Karmėlava turi puikią vargonininkę.
Nuostabu buvo klausytis kun. Egidijaus kalbos, prisiminti šio žmogaus mielaširdystę kiekvienam žmogui, gebėjimu suprasti ir pavargėlį elgetą, ir pasipūtusį turtuolį, mažą vaiką, ir sulinkusį senelį.
Šiomis eilutėmis nėra prasmės išlieti visų geriausių žodžių apie kunigą, kuris dar pakankamai jaunas ir Jo kunigystės kelias dar labai ilgas. Karmėlavos parapijiečių susitikimas su buvusiu klebonu – tai kunigo darbo prasmės įrodymas.
Pakeliui namo, parapijiečiai aplankė Veliuoną. Nuo šio miestelio bažnyčios žavėjosi nuostabiu Nemuno slėnio vaizdu.


D. Lileikienė

   

Svetainėje lankosi 13 svečių ir nėra prisijungusių narių

© Karmėlavos šv. Onos parapija