Šv. Mišių laikas
Karmėlavos viešojoje  Šv. Onos
koplyčioje

 

Šiokiadieniais

9 val.

Šeštadieniais

10 val.

Sekmadieniais

10 val.

12 val.

Kitu laiku - pagal susitarimą su klebonu

   

Marijos radijas  

marijosradijas

   

PTM logo svetainems su fonu

   

KPL logotipas

   

Kauno II dekanatas  

Kauno 2 dekanatas

   

Kauno arkivyskupijos kronika | 2020 m. rugsėjo 4 d.

SKELBIMAI

RUGSĖJO 7–15 D. ŠVENČIAME DIDŽIUOSIUS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO ATLAIDUS (ŠILINES)

RUGSĖJĮ MELDŽIAMĖS:

  • ŠVENTOJO TĖVO intencija – kad nebūtų grobstomi Žemės ištekliai, kad būtų teisingai ir pagarbiai jais dalijamasi.
  • ARKIVYSKUPIJOS intencija – kad popiežiaus Pranciškaus paraginti uoliau rūpintumės visa kūrinija – mūsų bendraisiais namais.

ĮVYKIAI, KRONIKA

ŽINIOS IŠ PARAPIJŲ

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba

Pristatome Jums naują iniciatyvą:
Kauno arkivyskupijos jaunimo centro SPA: Sielovados Pagalbininkų Akademijas, kurių tikslas – stiprinti parapijoje tarnaujančių katechetų, jaunimo vadovų ir jaunimo lyderių kompetencijas bei skatinti parapijų tarpusavio bendradarbiavimą.

data rugsėjo 12 d.
vieta Žaiginys, Pranciškaus Šivickio mokykla–daugiafunkcis centras
dalyvio įnašas 5 €
laikas
9:30 registracija
10:00 atidarymas ir arkivyskupo Kęstučio Kėvalo žodis
11:00 impulsas ir metodai: I dalis
13:00 pietūs
14:00 impulsas ir metodai: II dalis
16:30 metų apžvalga ir apibendrinimas
17:00 pabaiga
18:00 šv. Mišios Šiluvoje
Dienos metu programa vyks dviem srautais: jaunimo vadovams ir katechetams bei jaunimo lyderiams.

Programoje impulsai, darbo su jaunimu metodai, diskusijos.
Impulsų temos:
„Kodėl priėmę Sutvirtinimo sakramentą jaunuoliai nelieka Bažnyčioje?“
„Kataliko vientisumas: žinios, moralė, liudijimas“
„Karantino iššūkiai ir galimybės“
Metoduose:
Žaidimai nuotoliniam ir tiesioginiam mokymams; parodomoji nuotolio katechezė.

Akademijoje laukiami visi parapijos jaunimo sielovadoje dirbantys asmenys bei tarnaujantys jaunimo lyderiai!

„Dievas žiūri ne tiek darbų didybės, kiek meilės, su kuria jie buvo atlikti.“ Šv. Teresė Avilietė

Palapine skelbimas

Kauno arkivyskupijos kurijos sielovados bendradarbių iniciatyva Šiluvos atlaiduose veiks religinės tematikos daiktų mainytuvių palapinė – PRIKELK NAUJAM GYVENIMUI – kad mažiau pirktume ir vartotume, o daugiau dalytumės, mokytumės duoti, o pasiėmę padėkotume malda. Ši iniciatyva kilo iš popiežiaus Pranciškus enciklikos LAUDATO SIʾ paraginimų mums, kad turime rūpintis bendraisiais namais mažiau vartodami.

PALAPINĖ VEIKS VISŲ ATLAIDŲ METU NUO 9 KI 18 VAL.
VIETA – AIKŠTĖS GALE, ŠALIA PILIGRIMŲ INFORMACIJOS CENTRO

Ši palapinė bus dviejų skyrių.
Palapinės skyrelyje PRAŠOM bus galima pasiimti reikalingą ar mielą daiktą, taip prikeliant jį naujam gyvenimui (galbūt tai bus lauktuvės negalėjusiems atvykti į atlaidus). Rekomenduojama pasiimti ne daugiau kaip 3 daiktus, o kaip padėką pasimelsti viena iš popiežiaus intencijų.

Skyriuje DĖKUI galima palikti jau nereikalingus, bet tvarkingus ir tinkamus naudoti religinės tematikos daiktus (pvz. kryžius, paveikslus, ikonas, statulėles, rožinius, knygas ir kt.). Galbūt jie taps brangūs kitiems ir bus pagalba priartėti prie Viešpaties. Atlaiduose nepaimti daiktai pasieks jų stokojančius žmones, esančius pataisos namuose ar išgyvenančius benamystę.

Priimami tik tvarkingi, nesulūžę, neskleidžiantys blogo kvapo daiktai.

Lietuvos centrinis valstybinis archyvas kviečia aplankyti virtualią parodą „Popiežiaus Jono Pauliaus II vizitą Lietuvoje prisimenant“

  Virtuali paroda:

http://virtualios-parodos.archyvai.lt/lt/virtualios-parodos/34/popieziaus-jono-pauliaus-ii-vizita-lietuvoje-prisimenant-lcva/exh-193

Apie parodą:
  https://www.archyvai.lt/lt/lcva/virtuali-paroda-popieziaus-dt69.html

   

Svetainėje lankosi 18 svečių ir nėra prisijungusių narių

© Karmėlavos šv. Onos parapija