Šv. Mišių laikas
Karmėlavos viešojoje  Šv. Onos
koplyčioje

 

Šiokiadieniais

9 val.

Šeštadieniais

10 val.

Sekmadieniais

10 val.

12 val.

Kitu laiku - pagal susitarimą su klebonu

   

Marijos radijas  

marijosradijas

   

PTM logo svetainems su fonu

   

KPL logotipas

   

Kauno II dekanatas  

Kauno 2 dekanatas

   

NAUJIENOS | 2021-10-20

PASKELBTA DEVINTOJI ŠV. JUOZAPO METŲ KATECHEZĖ:
9. Tėvystė šiandieniniame pasaulyje (kun. dr. Andrius VAITKEVIČIUS)

https://katalikai.lt/svjuozapometai/katechezes/9-tevyste-siandieniniame-pasaulyje
*
PRIMENAME

SPALIO MĖNESĮ ROŽINĮ MELDŽIAMĖS SU ŠV. JUOZAPU (BR. IVAN DEMEURE MEDITACIJOS):
https://katalikai.lt/svjuozapometai//maldynas/rozinis

SPALIS – ROŽINIO IR MISIJŲ MĖNUO

NAUJIENOS

Rožinio su šv. Juozapu meditacijos (parengė br. Ivan Demeure iš Tiberiados bendruomenės:
https://katalikai.lt/svjuozapometai/maldynas/rozinis
Citatos kiekvienai spalio dienai iš popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį paraginimą AMORIS LAETITIA:
https://misijos.katalikai.lt/assets/leidiniai/knygele-mm2021-rozinis_lt.pdf

PRIMENAME

Šv. popiežius JONAS PAULIUS II. Apaštališkasis laiškas ROSARIUM VIRGINIS MARIAE apie šventąjį rožinį:
https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/jonas_paulius_ii/ap-laiskai/2002-10-16_rosarium-virginis-mariae

Popiežius BENEDIKTAS XVI. Meditacija apie rožinio maldą:
https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/benediktas_xvi/kalbos/2008-10-19_meditacija-apie-rozinio-malda
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia Pasaulinės misijų dienos proga „Negalime tylėti apie tai, ką esame matę ir girdėję“ (Apd 4, 20):
https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/zinios/2021-01-06_misiju-dienos-proga-2021
Daugiau: misijos.katalikai.lt

Kauno arkivyskupijos kronika | 2021 m. spalio 7 d.

SPALIO 17-ĄJĄ, MISIJŲ SEKMADIENĮ, IŠKILMINGAI PRADEDAME SINODO KELIO DIECEZINĮ ETAPĄ KAUNO ARKIVYSKUPIJOJE


SKELBIMAI

ĮVYKIAI, KRONIKA

ŽINIOS IŠ PARAPIJŲ

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Registracija į 2021 m. rudens semestro kursus prasidėjo

Mąstančiam, atsakingam žmogui natūralu kelti klausimus ir ieškoti į juos atsakymų. Mažoji akademija kviečia į naują semestrą tuos, kam rūpi įgyti naujų žinių apie krikščionybę ar susisteminti turimas, surasti atsakymų apie Šv. Raštą ir mokytis jį skaityti savarankiškai, protui prieinamomis priemonėmis pasverti savo tikėjimą – visus „už“ ir „prieš“, – ar tiesiog „persikrauti“, praturtinti save, iš naujo įprasminti savo veikimą bažnytinėje, parapinėje ir gal net profesinėje srityje.

Krikščionybės pagrindai, Dykumos Tėvų dvasingumas, Socialinis Bažnyčios mokymas kasdieniam mūsų gyvenimui, LDK katalikiškos dailės apžvalga, nyris į Šv. Rašto tekstą ir dar daugiau – šių metų rudens semestre Mažojoje akademijoje vyks 7 akademiniai paskaitų ar seminarų ciklai ir dvejos dvasinės pratybos. Į srautines paskaitas jungsimės per nuotolinio mokymo ar bendravimo programą Zoom, dėl to dar labiau tikimės gausaus klausytojų būrio iš visos Lietuvos.
Kursų anotacijos ir registracija www.lkma.lt Mažosios akademijos skyrelyje.

Kursų tvarkaraštis

Krikščionybės pagrindai
Pirmadieniais, spalio 4 d. – gruodžio 16 d., sausio 20 d. – gegužės 4 d., 18.30 val., nuotoliniu būdu prisijungiant per Zoom programą. Įvairūs dėstytojai

Dykumos Tėvų dvasingumas
Antradieniais, spalio 5 d. – gruodžio 14 d. (lapkričio 2 d. paskaitos nebus), 19 val., nuotoliniu būdu prisijungiant per Zoom programą. Dėstytojas kun. Mindaugas Malinauskas SJ

Knygų klubas
Trečią mėnesio antradienį, 18.30, LKMA Aula LKMA Aula (dalyviams reikia GP). Dėstytoja dr. Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) katalikiškoji dailė ir architektūra: istorija ir paveldas
Trečiadieniais, spalio 6 d. – gruodžio 8 d., 18.30, nuotoliniu būdu prisijungiant per Zoom programą. Dėstytojos: dr. Rasa Butvilaitė, dr. Dalia Klajumienė, dr. Aleksandra Aleksandravičiūtė, dr. Tojana Račiūnaitė, dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė, dr. Jolita Liškevičienė, dr. Rima Valinčiūtė-Varnė, dr. Rūta Birutė Vitkauskienė, dr. Gabija Surdokaitė-Vitienė, dr. Liepa Griciūtė-Šverebienė

Tyla ir klausymasis Šv. Rašte
Ketvirtadieniais, spalio 7–28 d., 18.30, prisijungiant nuotoliniu būdu per Zoom programą. Dėstyt. ses. Emanuēla Linda Ceple

Socialinis Bažnyčios mokymas kasdieniam gyvenimui
Ketvirtadieniais, lapkričio 4 d. – gruodžio 2 d., 19.00, nuotoliniu būdu prisijungiant per Zoom programą. Dėstytoja dr. Irena Eglė Laumenskaitė

Bibliodrama
Šeštadienį, lapkričio 20 d., 11–18 val. (su pietų pertrauka), LKMA Aula (dalyviams reikia GP). Dėstyt. Joana Narvidė, asistentas Justinas Narvidas

Mažosios pratybos. Jaunimui iki 35 metų, antradieniais, spalio 5 d. – sausio 18 d., 17.00, LKMA Aula (dalyviams reikia GP), palydi ses. Rima Malickaitė CC

Dvasinės pratybos „Eik į savo kambarėlį“, pirmadieniais, spalio 11 d. – 2022 m. gegužė, 17.00, nuotoliniu būdu prisijungiant per Zoom programą. Palydi ses. Rima Malickaitė CC

   

Svetainėje lankosi 5 svečiai ir nėra prisijungusių narių

© Karmėlavos šv. Onos parapija